Výsledky vyhľadávania

 1. Brusel chce vidieť vyššie investície do európskej dopravnej infraštruktúry
  Schönwiesner Roman
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 48 (Preprava a obchod) (2003), s. 8-9 (príl.). - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 27-51
  kniha

  kniha


 2. Silné a slabé stránky slovenských dopravcov
  Zverková Daniela
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 48 (Preprava a obchod) (2003), s. 10-11 (príl.). - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 27-51
  kniha

  kniha


 3. Analýza vybraného logistického procesu v podniku elektronický zdroj
  Brozmanová Aneta
  Giertliová Blanka (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild4&sid=998D604438B59F55BB8353FC0D22
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Doprava dreva po vode II. časť
  Longauer Milan
  Lesník : časopis zamestnancov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Č. 9 (2017), s. 25. - : Lesy Slovenskej republiky, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 9
  článok

  článok


 5. Doprava dreva po vode : IV. časť
  Longauer Milan
  Lesník : časopis zamestnancov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Č. 11 (2017), s. 25. - : Lesy Slovenskej republiky, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 11
  článok

  článok


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Navrhovanie, akustické vlastnosti a bezpečnosť protihlukových stien elektronický zdroj
  Mihálik Tomáš
  Němec Miroslav (Iní) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24483&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Negatívny vplyv rastúcej dopravy na kvalitu ovzdušia
  Gerhátová Eva
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 3 (2015), s. 10-11. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 3
  článok

  článok


 9. Možnosti využitia princípu vodného šmyku v súčasnosti elektronický zdroj
  Tináková Daniela
  Štollmann Vladimír (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23067&crzpSigla=tuzvolen Jazyk
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Lesné železnice na Slovensku elektronický zdroj
  Banaš Ján
  Štollmann Vladimír (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21085&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor