Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Ekofyziologický výskum vybraných proveniencií buka lesného (Fagus sylvatica L.) elektronický zdroj
  Macková Miroslava (305) TUZLFF - Katedra fytológie
  Kmeť Jaroslav (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=15107&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Ekofyziologický výskum bukových porastov v regióne Zvolen - Žiar nad Hronom
  Kmeť Jaroslav TUZLFF - Katedra fytológie
  Ditmarová Ľubica
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2003. - 46 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1

 4. Využitie elektronických diagnostických prístrojov pri výskume ekofyziológie kmeňa drevín na VDO Poľana
  Čaboun Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Biosférické rezervácie na Slovensku III. : zborník referátov z 3. národnej konferencie konanej pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Biosférickej rezervácie Poľana, Zvolen 31. mája 2000. S. 140-145. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Midriak Rudolf 1939- ; Sláviková Dagmar 1946-2011
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Fyziologie rostlin ve službách ekologu od přání ke skutečnosti
  Gloser Jan
  Živa : časopis pro biologickou práci. Roč. 47, č. 1 (1999), s. 9-11
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1-6
  kniha

  kniha


 6. Impact of site conditions on selected physiological processes of European beech (Fagus sylvatica L.)
  Priwitzer Tibor
  Čaboun Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Acta Instituti Forestalis Zvolen, 9. S. 43-63. - Bratislava : SAP, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Acclimation to changing light conditions of long-term shade-grown beech (Fagus sylvatica L.) seedlings of different geographic origins
  Trees : Structure and Function. Roč. 12, č. 6 (1998), s. 326-333. - Berlin : Springer - Verlag
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha 8. Význam ekofyziológie lesných drevín pre lesnícky výskum
  Hladká D.
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č.1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 7-11
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. kniha

  kniha