Výsledky vyhľadávania

 1. Prognózovanie vývoja dodávok dreva pre slovenský drevospracujúci priemysel
  Dzian Michal TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Šulek Rastislav (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Moravčík Martin (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 72 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 2. Analýza a prognóza vo financiách
  Ochotnický Pavol EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Bratislava : IURA EDITION , 2012. - 197 s. : obr., tab., graf., 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Modelovanie vývoja produkcie nábytku na slovenskom trhu
  Buzáková Martina TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2006. - 127 s. : tab., graf., 9 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Model HERMIN
  Kvetan Vladimír SAVEKON - Ústav slovenskej a svetovej ekonom
  Mlýnek Martin
  Radvanský Marek
  Ekonomický časopis. Roč. 54, č. 10 (2006), s. 994-1008. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 10
  2006: 1-10
  článok

  článok


 5. Emergencia deterministického chaosu: ohraničená pasáž v evolúcii ekonomiky
  Andrášik Ladislav
  Krempaský Július
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 6 (2002), s. 1076-1099. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 6
  2002: 1-6
  kniha

  kniha


 6. Econometric Models in Marketing
  Franses Philip Hans (Vedecký redaktor)
  Montgomery Alan L. (Vedecký redaktor)
  Oxford : Elsevier Science , 2002. - ix, 350 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 7. Multi-agentové simulácie a nezamestnanosť
  Zajac Jaroslav
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 50, č. 3 (2002), s. 512-532. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 3
  2002: 1-6
  kniha

  kniha


 8. Sústava modelov na prognózovanie, optimalizáciu a analýzu príjmov daňovej sústavy Slovenskej republiky
  Fendek Michal EUBFHI - Fakulta hospodárskej informatiky
  Hatrák Michal EUBFHI - Fakulta hospodárskej informatiky
  Mlynarovič Vladimír EU Blava
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 49, č. 5 (2001), s. 941-959. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 5
  2001: 1-6
  kniha

  kniha


 9. Štvrťročný ekonometrický model slovenskej ekonomiky QEM-ECM-1.0
  Haluška Ján
  Olexa Michal INFOSTAT, Bratislava
  Orságová Judita INFOSTAT, Bratislava
  Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Roč. 49, č. 5 (2001), s. 847-867. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 5
  2001: 1-6
  kniha

  kniha


 10. Analiza ekonometryczna i prognozowanie zjawisk i procesów rynku surowca drzewnego w Polsce
  Zając Stanisław
  Prace instytutu badawczego lesnictwa. Nr. 886 (1999), s. 3-134. - Instytut Badawczy Lesnictwa : Warszawa
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: Nr. 866-891
  kniha

  kniha