Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia sortimentu vymeniteľných rezných platničiek vo vybranej spoločnosti elektronický zdroj
  Čavojská Alžbeta
  Javorek Ľubomír (Iní) TUZFTVTA - Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=D01AE3E6A036F3F65F8D18647EB9
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Ekonomická analýza lesníckeho projektu pre produkciu biomasy na energetické účely elektronický zdroj
  Ďalogová Nikola
  Holécy Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild36&sid=9921973E4D44D17B1E3C1AEA286A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Ekonomická analýza projektu chovu včiel v regióne Liptova elektronický zdroj
  Mäsiar Igor
  Holécy Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=0CE18B4C4079C60D2F42A72DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Ekonomická efektívnosť využitia vodnej energie elektronický zdroj
  Vargová Jarmila
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild26&sid=F972C28947B4ECBED9031A4570AC
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. článok

  článok


 6. Sektorová analýza odvetvia drevospracujúceho priemyslu SR elektronický zdroj
  Hodermarszká Petra
  Sujová Andrea (Iní) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24209&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Ekonomická analýza projektu technologickej inovácie v priemyselnom podniku elektronický zdroj
  Kamenská Michaela
  Holécy Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24433&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Hodnotenie hospodárenia vlastníkov horského komposesorátu Prievidza elektronický zdroj
  Spevár Jozef
  Slugeň Jozef (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24980&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Ekonomická analýza projektu chovu včiel v prítomnosti rizika elektronický zdroj
  Spodniaková Darina
  Holécy Ján (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24766&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Štúdia doplnkového zdroja energie na báze slnečného žiarenia elektronický zdroj
  Tóth Dávid
  Víglaský Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25449&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor