Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické nástroje environmentálnej politiky vo forme daní a ich environmentálny význam elektronický zdroj
  Kasmanová Katarína
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46904820F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýza legislatívnych zmien dane z lesných pozemkov v Slovenskej republike elektronický zdroj
  Marton Adam
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201C0B6B3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Systém daní a životné prostredie elektronický zdroj
  Kasmanová Katarína
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24931&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu v obciach Slovenská Ľupča, Hiadeľ a Podkonice elektronický zdroj
  Spišáková Radoslava (Iní)
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24787&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Malé a stredné podnikanie : zmeny obsahu ekonomických nástrojov
  Strážovská Elena EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Lipková Ľudmila (Recenzent) EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Pavlík Adrián (Recenzent)
  Bratislava : Sprint dva , 2016. - 323 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 6. Vybrané právne a ekonomické nástroje environmentálnej politiky elektronický zdroj
  Kováčová Zuzana
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23512&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Finančná podpora v lesnom hospodárstve elektronický zdroj
  Morová Barbora
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21790&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Na nájomné byty chýbajú peniaze : analýza: nájomné byty
  Petránsky Ľudovít
  ASB : odborný časopis z oblasti architektúry, stavebníctva a developingu. Roč. 21, č. 4 (2014), s. 52-54. - Bratislava : Jaga group, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2 + Špeciál
  článok

  článok


 9. Nepriame nástroje monetárnej politiky
  Koniar Miloš
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17108&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 10. Verejné kompenzačné mechanizmy a ich uplatňovanie pri verejnoprospešných funkciách lesa: príklady zo Slovenska a zo zahraničia
  Kovalčík Miroslav
  Lesnícky časopis. Roč. 57, č. 4 (2011), s. 282-287. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-4
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok