Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické nástroje environmentálnej politiky vo forme daní a ich environmentálny význam elektronický zdroj
  Kasmanová Katarína
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46904820F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Analýza legislatívnych zmien dane z lesných pozemkov v Slovenskej republike elektronický zdroj
  Marton Adam
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201C0B6B3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Implementačná analýza lesníckych opatrení v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 elektronický zdroj
  Urdová Dominika
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201C0B6A3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Systém daní a životné prostredie elektronický zdroj
  Kasmanová Katarína
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24931&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Manažment eliminácie nelegálnych skládok odpadu v obciach Slovenská Ľupča, Hiadeľ a Podkonice elektronický zdroj
  Spišáková Radoslava (Iní)
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24787&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Malé a stredné podnikanie : zmeny obsahu ekonomických nástrojov
  Strážovská Elena EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Lipková Ľudmila (Recenzent) EUB - Ekonomická univerzita v Bratislave
  Pavlík Adrián (Recenzent)
  Bratislava : Sprint dva , 2016. - 323 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 7. Vybrané právne a ekonomické nástroje environmentálnej politiky elektronický zdroj
  Kováčová Zuzana
  Čerkala Emil (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23512&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Finančná podpora v lesnom hospodárstve elektronický zdroj
  Morová Barbora
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21790&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Implementing adaptation strategies by legal, economic and planning instruments on climate change
  Albrecht Eike (Vedecký redaktor)
  Schmidt Michael (Vedecký redaktor)
  Spyra Simon P. N. (Vedecký redaktor)
  Missler-Behr Magdalena (Vedecký redaktor)
  Berlin : Springer - Verlag , 2014. - xvi, 340 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 10. Na nájomné byty chýbajú peniaze : analýza: nájomné byty
  Petránsky Ľudovít
  ASB : odborný časopis z oblasti architektúry, stavebníctva a developingu. Roč. 21, č. 4 (2014), s. 52-54. - Bratislava : Jaga group, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2 + Špeciál
  článok

  článok