Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukcia a uplatnenie nového nákladného automobilu Tatra Phoenix 158 v lesoch SR elektronický zdroj
  Orlej Jozef
  Slugeň Jozef (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=94F27843EBD77D7A023643FA680C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Modelovanie vybraných parametrov požiaru v tuneli elektronický zdroj
  Hlubeň Samuel (305)
  Kačíková Danica (Školiteľ (konzultant)) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  29.06.2016
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Slovenské automobilky na ceste k emisným limitom 2020
  Lešinský Ján
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 19, č. 5 (2015), s. 8-9. - Žilina : MEDIA/ST, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 5
  článok

  článok


 4. Environmentálne aspekty spoluspaľovania biomasy v elektrárni Nováky elektronický zdroj
  Sluková Martina
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21687&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Inovácia techniky pyrolýzy a výroby biouhlia z hľadiska minimalizácie emisií a skleníkových plynov : vedecká monografia
  Hroncová Emília TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Adam Christoph
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 92 s. : 37 obr., 14 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Environmentálne vplyvy výrob II : vysokoškolská učebnica
  Michalková Eva TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 373 s. : obr., tab., 10 príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 4, prezenčne 1

 10. Environmentálne vplyvy výrob I : vysokoškolská učebnica
  Michalková Eva TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Lalík Vladimír
  Schwarz Marián TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 325 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 4, prezenčne 1