Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie využívania obnoviteľných zdrojov energie SR s krajinami EÚ elektronický zdroj
  Čillíková Miroslava
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F972C28947B4ECBED9031B4570AC
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Bioodpady a ich využitie pre energetické účely elektronický zdroj
  Malatincová Jana
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7FE4E0810F66E41DFDAEC323557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Dendromasa - biopalivo pre výrobu tepla a elektrickej energie elektronický zdroj : vedecká monografia
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Longauer Jaroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Energetická charakteristika biopaliva - lístia z jesenného odpadu stromov tvrdých listnatých drevín
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Pňakovič Ľubomír TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 57, č. 1 (2015), s. 119-126. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2015/2015-1/13-01-15-dzurenda-pnakovic.pdf
  článok

  článok


 5. Energetické využitie slamy pri sušení zrnín
  Frolo Tomáš
  Maga Juraj
  Jobbágy Ján
  Acta facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Roč. 20, č. 2 (2015), s. 23-31. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  článok

  článok


 6. Využitie a zneškodnenie odpadových pneumatík z aspektu vplyvu na ŽP elektronický zdroj
  Michale Filip
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23486&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Alternatívne zdroje biomasy a jej možnosti vo výrobe peliet elektronický zdroj
  Poništ Milan
  Víglaský Jozef (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23842&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Veterná energia ako obnoviteľný zdroj energie elektronický zdroj
  Slúková Anna
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21132&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Energetické vlastnosti vybraných druhov biopalív elektronický zdroj
  Štulajter Miroslav
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23173&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Analýza možného využitia vodnej energie ako OZE v podmienkach SR elektronický zdroj
  Vargová Jarmila
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23253&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor