Výsledky vyhľadávania

 1. Špecialista na konkurenčné spravodajstvo získava informácie eticky a legálne
  Kopec Pavol
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 41 (príl. Poradenstvo 03) (2003), s. 8-9 (príl.). - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 27-51
  kniha

  kniha


 2. Prieskum neetického správania sa vybranej spoločnosti vo vzťahu k zákazníkom elektronický zdroj
  Kuseinová Darina
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFB899C0CA0676
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vplyv televíznej reklamy na nákupné správanie sa spotrebiteľov z pohľadu etiky elektronický zdroj
  Vanyová Soňa
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201C08683FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Etický program podniku elektronický zdroj
  Golecká Denisa
  Kalamárová Martina (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=D79A57A76A32382FFBBEA45572E0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Neetické aspekty marketingu v súčasnom podnikaní elektronický zdroj
  Seidlová Karolína
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4941C88D1B52BB1BC8E8B0EEE7B7
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Neetické aspekty marketingového mixu elektronický zdroj
  Ježovič Jakub
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24465&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Etika v podnikání a hodnoty trhu : aktuální metody a nástroje etického řízení - uplatnění etických hodnot, norem a standardů v podnikání - vztahy mezi rizikem a nejistotou v tržním prostředí
  Seknička Pavel
  Putnová Anna
  Bažantová Ilona (Recenzent)
  Bohatá Marie (Recenzent)
  Volejníková Jolana (Recenzent)
  Praha : Grada Publishing , 2016. - 199 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 1, prezenčne 1

 8. Neetické aspekty marketingového mixu vo vzťahu ku konečným spotrebiteľom elektronický zdroj
  Vanyová Soňa
  Olšiaková Miriam (Iní) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24466&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí
  Remišová Anna UKOFI - Filozofická fakulta
  Táncošová Judita (Recenzent)
  Pilková Anna (Recenzent)
  Bratislava : Wolters Kluwer , 2015. - 163 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Súčasné trendy podnikateľskej etiky : od teórie k praxi
  Remišová Anna UKOFI - Filozofická fakulta
  Bratislava : Wolters Kluwer , 2015. - 258 s. : 21 obr., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1