Výsledky vyhľadávania

 1. Modifikácia fenolformaldehydových lepidiel pre zlepšenie parametrov drevných kompozitných materiálov : [vedecká monografia]
  Sedliačik Ján TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 62 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Modyfikacja zwierzęcymi proteinami klejów fenolowo-formaldehydowych
  Jurkovič Peter TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Przemysl drzewny : czasopismo stowarzyszenia inzynierów i techników lesnictva i drzewnictwa. R. 58, nr. 1 (2007), s. 37-39. - Warszawa : Wydawnictwo Swiat, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: nr. 1-12
  článok

  článok


 3. Recycled micronized polyurethane powders as active extenders of UF and PF wood panel adhesives
  Mansouri Hamid Reza
  Pizzi Antonio
  Holz als Roh- und Werkstoff : european journal of wood and wood products. Bd. 65, Hf. 4 (2007), s. 293-299. - Berlin : Springer - Verlag, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: Hf. 1-6
  článok

  článok


 4. Effects of resin and wax on the water uptaken behavior of wood strands
  Zhang Yang
  Jin Juwan
  Wang Siqun
  Wood and fiber science : journal of the Society of Wood Science and Technology. Vol. 39, no. 2 (2007), s. 271-278. - Madison : Society of Wood Science and Technology, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-4
  článok

  článok


 5. Naturalne wymieniacze jonowe jako wypelniacze klejów
  Sedliačik Ján TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Dzivák Martin
  Jabłoński Marek
  Przemysl drzewny : czasopismo stowarzyszenia inzynierów i techników lesnictva i drzewnictwa. R. 55, nr. 10 (2004), s. 24-25. - Wydawnictwo Swiat : Warszawa
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: nr. 1-12
  kniha

  kniha


 6. Fortifikácia fenolformaldehydového lepidla
  Michalčáková Andrea
  Sedliačik Ján (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen, 2003. - 57 s. : 12 obr., 25 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Fortifikácia fenolformaldehydového lepidla pre výrobu drevotrieskových dosiek
  Hordoš Dušan
  Sedliačik Ján (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen, 2001. - 68 s. : 17 tab., 15 graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Termické charakteristiky modifikovaných sulfátových lignínov pre prípravu drevných kompozitov
  Ružinská Eva
  Fórum mladých odborníkov požiarnej ochrany : 2. medzinárodný odborný seminár, Zvolen 17.7.2001 : zborník referátov. S. 146-151. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2001
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Využitie lignínov zo sulfátových výluhov pre lepenie dreva
  Ružinská Eva TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Geffert Anton (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2001. - 162 s. : obr., tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Štúdium prípravy modifikovaných lignínov pre prípravu perspektívnych kompozitných materiálov
  Ružinská Eva TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Súčasný stav a smery vývoja drevárskej vedy, technológie a ekonomiky : odborný seminár v rámci 5. medzinárodnej výstavy WOODTECH Trenčín 13. apríla 2000. S. 83-91. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha