Výsledky vyhľadávania

 1. Jak zvolit princip filtrace?
  Kratochvíl David
  MM Průmyslové spektrum. Č. 6 (2015), s. 76-78. - : Industria Press : MM publishing Praha, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 6
  článok

  článok


 2. Analýza životnosti filtračných technológií olejových náplní vo vybranom spaľovacom motore elektronický zdroj
  Kristeľová Katarína
  Turis Ján (Iní) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22464&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Odstraňování měkkých kalů z průmyslových olejů
  Morávek Martin
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 19, č. 3 (2015), s. 9. - Žilina : MEDIA/ST, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 3
  článok

  článok


 4. Zhodnotenie filtrov na drevný prach elektronický zdroj
  Kurek Lukáš
  Sujová Erika (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20950&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu
  MM Průmyslové spektrum. 102-103. - : Industria Press : MM publishing Praha, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 7-12
  článok

  článok


 6. the MBR book : principles and applications of membrane bioreactors for water and wastewater treatment
  Judd Simon (Vedecký redaktor)
  Judd Claire (Vedecký redaktor)
  Oxford : Butterworth-Heinemann , 2011. - xvi, 519 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 7. Jazierko na plávanie v záhrade
  Kleskeň Pavel
  Dom a byt. Roč. 17, č. 5 (2011), s. 86-89. - Bratislava : Antar, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok


 8. Filtračné zariadenia pre filtráciu zmesí vzduchu a častíc na báze dreva
  Ďuricová Mária
  Krajčovičová Mária (Iní) TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Zvolen, 2010. - 47 s. : 26 obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Separácia fáz
  Búgel Milan
  Bakalár Tomáš
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2009. - 108 s. : 46 obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 10. Technicko-konštrukčné riešenie filtračného zariadenia pre odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok
  Sopko Marián
  Černecký Jozef (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2009. - 85 s. : obr., tab., príl., 30 cm + 1 CD, 4 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1