Výsledky vyhľadávania

 1. Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati na strednom Slovensku
  Hrivnák Richard
  Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Roč. 34, č. 2 (2012), s. 171-181. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť SAV, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-2
  článok

  článok


 2. Zmeny floristického zloženia porastu ako dôsledok narušenia ekosystému lužného lesa
  Hutárová Daniela
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 45, č. 4 (2011), s. 212-216. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 4
  2011: 1-6
  článok

  článok


 3. Biodiverzita vegetácie na stanovištiach ovplyvnených polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi
  Bekeová Lenka
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2010. - 68 s. : 10 obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Biodiverzita a ekologická charakteristika rastlinných spoločenstiev v okolí Starohorského potoka
  Hýseková Michaela
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2010. - 74 s. : 6 obr., tab., graf., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě
  Zdražílková Magda
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 45, č. 2 (2010), s. 155-186. - Praha : Česká botanická společnost, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-2
  článok

  článok


 6. Výskyt rastlinných spoločenstiev v okolí Starohorského potoka
  Hýseková Michaela
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2008. - 36 s. : tab., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Hodnotenie vegetácie trvalých trávnych porastov v oblasti CHKO Biele Karpaty
  Jakúbeková Simona
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2008. - 45 s. : obr., tab., mp., príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Mechorosty Přírodních rezervací Na Babě a Brdatka v CHKO a BR Křivoklátsko
  Franklová Hana
  Kolbek Jiří
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 40, č. 1 (2005), s. 151-158. - Praha : Česká botanická společnost, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-2
  článok

  článok


 9. Vegetační vazba druhu Cardaminopsis petraea v České republice
  Kolbek Jiří
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 40, č. 2 (2005), s. 243-277. - Praha : Česká botanická společnost, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-2
  článok

  článok


 10. Fytocenologická a floristická charakteristika prírodnej rezervácie Veľký vrch
  Nič Juraj TUZLFF - Katedra fytológie
  Beskydy, 18. S. 119-126. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 / Kula Emanuel ; Tesař Vladimír
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok