Výsledky vyhľadávania

 1. Pozitívne a negatívne účinky vybraných druhov drevokazných a terestrických húb na ľudský organizmus
  Hrabaj Marián
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 74 s.. - tab., graf., 59 obr. v príl. : 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Kumulácia ortuti v hubách v Krupinskej planine elektronický zdroj
  Ganc Marek
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46904F20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Spektrum makromycétov na území poľovného revíru Lipovec elektronický zdroj
  Lamoš Ján
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild16&sid=1DDC86077D8354F3A6F99BA47A7C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Hřibovité houby Evropy
  Mikšík Michal
  Praha : Svojtka & Co. , 2017. - 464 s. : far. fotogr., 30 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1

 6. Za hvězdovkami do Panamy
  Zehnálek Petr
  Koukol Ondřej
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 11-14. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 7. Compendium of mycotherapy
  Berg Beate
  Lelley Ján Ivan
  Danbury : Begell House , 2016. - 172 s. : tab., 26 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 8. Štruktúrna botanika a mykológia elektronický zdroj : vysokoškolská učebnica
  Gáperová Svetlana
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Trhan Peter
  Kontrišová Oľga (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Juhásová Gabriela (Recenzent)
  Čadek Peter (Recenzent)
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Huby ako bioindikátory stavu prostredia elektronický zdroj
  Hires Gergö
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Využitie húb pri spracovaní odpadov elektronický zdroj
  Kasala Tomáš
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=F197D1152A04E678C99DF40FDA7A
  počítačový súbor

  počítačový súbor