Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj populácie lykokaza jaseňového v rokoch 2016-2017 na LS Svinica (OZ Košice) elektronický zdroj
  Kováč Lukáš
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4789F279404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Praktické usmernenie k vyhľadávaniu perspektívnych jedincov jaseňa štíhleho a úzkolistého
  Longauerová Valéria
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 6 (2018), s. 24-26. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 6
  článok

  článok


 3. Aktivizácia lykokaza jaseňového v modelových porastoch OZ Sobrance elektronický zdroj
  Cár Marek
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=093FABE64BBAAF120F33F36F11AD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Vplyv vybraných faktorov na fyzikálno-akustické charakteristiky dreva elektronický zdroj
  Halachan Pavol (305) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Babiak Marián (Školiteľ (konzultant)) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19034&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Contribution to bionomy of Hylesinus fraxini (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) and its monogamy in the Czech Republic
  Lukášová Karolina
  Zimová Soňa
  Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. Roč. 61, č. 4 (2015), s. 240-245. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 7. článok

  článok


 8. kniha

  kniha


 9. článok

  článok


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor