Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha


 2. Akustika v budovách s takmer nulovou potrebou energie
  Flimel Marián
  Petráš Dušan
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 24, č. 1-2 (2018), s. 15-17. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1-2
  článok

  článok


 3. Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch : zborník vedeckých prác
  Žarnovský Jozef (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2018. - 129 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 4. Zisťovanie kvality motorového oleja v prevádzke
  Bernát Rastislav
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 21, č. 9 (2017), s. 128-129. - Žilina : MEDIA/ST, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 9
  článok

  článok


 5. Kvalita mazání - kvalita výroby
  Chvalina Vladislav
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 21, č. 12 (2017), s. 32. - Žilina : MEDIA/ST, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 12
  článok

  článok


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Management and economics in manufacturing elektronický zdroj : global scientific conference, 5th - 6th October 2017 Zvolen, Slovakia. proceedings of scientific papers
  Sujová Andrea (Vedecký redaktor) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Kupčák Václav (Recenzent)
  Sroka Włodzimierz (Recenzent)
  Hittmár Štefan (Recenzent)
  Zaušková Anna (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (17) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Systém manažérstva kvality na báze procesného prístupu elektronický zdroj
  Antaliczová Mária
  Sedliačiková Mariana (Iní) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23779&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Ekonomické vyhodnotenie nákladov na kvalitu vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Arpáš Róbert
  Simanová Ľubica (Iní) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24346&crzpSigla=tuzvolen Jazyk
  počítačový súbor

  počítačový súbor