Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Léčivá síla divokých bylin a zeleniny : známá a zapomenutá zelenina
  Storl Wolf-Dieter
  Bílková Jana (Prekladateľ)
  Olomouc : Fontána , 2017. - 285 s. : čb. a far. obr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1

 3. Ochrana biodiverzity liečivých rastlín na trávno-bylinných spoločenstvách vo výbranom území elektronický zdroj
  Bariš Rodan
  Kočík Karol (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25202&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Možnosti zberu a pestovania liečivých rastlín vo vybraných oblastiach Slovenska elektronický zdroj
  Bavalová Viera
  Kočík Karol (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25209&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor 5. Komplexné využitie biomasy v lesnom hospodárstve
  Lieskovský Martin TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Nozdrovický Ladislav (Recenzent)
  Trenčiansky Marek (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 222 s. : 62 obr., 26 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  15, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Fytoterapia z pera lekára
  Mika Karol
  Martin : Osveta , 2016. - 512 s. : obr., tab., far.fot., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 2, prezenčne 1

 7. Liečivé rastliny : vysokoškolská učebnica
  Mochnacký Sergej UPS99160 - Botanická záhrada
  Benčať Tibor TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Kočík Karol TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Benčaťová Blažena TUZLFF - Katedra fytológie
  Baranec Tibor (Recenzent)
  Kontrišová Oľga (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Vrábliková Jaroslava (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 266 s. : obr., 25 cm
  xkni - KNIHY
  7, z toho voľných 3, prezenčne 1

 8. Biodiverzita liečivých rastlín vo vybraných lokalitách elektronický zdroj
  Pravotiak Igor
  Kočík Karol (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25204&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor