Výsledky vyhľadávania

 1. Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2016: 1-12
  2015: 1-12
  2014: 1-12
  2013: 1-12
  2012: 1-6, 7-12
  2011: 1-12
  2010: 2-12
  2009: 1-6, 7-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-12
  2000: 1-12
  1999: 1-13
  1998: 1-12
  1997: 1-12
  1996: 1-12
  1995: 1-7, 8-13
  1994: 1-7, 8-14
  1993: 1-10
  (28) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (272) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  časopis

  časopis

 2. Hodnotenie udržateľnosti budov v kontexte európskych noriem
  Minarovičová Katarína
  Eurostav : odborný recenzovaný časopis o stavebníctve a architektúre. Roč. 25, č. 9 (2019), s. 26-30. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 9
  článok

  článok

 3. Problematika související s navrhováním vícepodlažních dřevostaveb
  Kuklík Petr
  Velebil Lukáš
  Dřevostavby 2018 : stavební systém budoucnosti - dřevo, surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba : sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 28. a 29. března 2018. S. 167-170. - Volyně : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Technická normalizace a vícepodlažní dřevostavby
  Kuklík Petr
  Velebil Lukáš
  Dřevostavby 2017 : stavební systém budoucnosti - dřevo, surovina moderního člověka - ekologie, úspory energií, suchá výstavba : sborník z odborného semináře se zahraniční účastí 12. a 13. dubna 2017. S. 195-199. - Volyně : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 5. Technická normalizácia vo vzťahu k bezpečnosti technických zariadení
  Semanová Mária
  Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. Roč. 47, č. 3 (2016), s. 27-30. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  2016: 1-6 + CD Bezpečná práca rok 2016
  článok

  článok

 6. Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky , 2016
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (12) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Č. 1-12 (2016)
  časopis

  časopis

 7. Udržateľná spotreba a výroby a nástroje environmentálnej politiky
  Gajarská Anita
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 4 (2015), s. 26-27. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1-6
  článok

  článok

 8. Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky , 2015
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (12) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Č. 1-12 (2015)
  časopis

  časopis

 9. Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky , 2014
  xzrp - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  (12) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Č. 1-12 (2014)
  časopis

  časopis