Výsledky vyhľadávania

 1. Bielokarpatský ovocný poklad : záchrana starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát
  Jakubec Bruno (Vedecký redaktor) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , 2015. - 67 s. : far. obr., graf., map., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 3, prezenčne 1

 2. Rozšírenie a diverzita ovocných drevín v k.ú. obce Devičie elektronický zdroj
  Kipilová Jana
  Jakubec Bruno (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21740&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Rozšírenie a diverzita ovocných drevín v k.ú. obce Jablonka elektronický zdroj
  Adamicová Nikola
  Jakubec Bruno (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20348&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Rozšírenie a diverzita ovocných drevín v k.ú. obce Belá elektronický zdroj
  Juríková Vanda
  Jakubec Bruno (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20356&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Unerschöpfliche Vielfalt der Natur
  Steinbauer Sylvia
  Forstzeitung. Jg. 122, Nr. 2 (2011), s. 30. - Wien : Österreichischer Agrarverlag, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: Nr. 1-12
  článok

  článok


 7. Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych
  Sabor Janusz TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Prace Komisji nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych PAU, Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych. Nr. 13 (2010), s. 13-26. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: Nr. 13-14
  článok

  článok


 8. Establishment of cryopreserved gene banks of European chestnut and cork oak
  Vidal Nieves
  European Journal of Forest Research. Vol. 129, no. 4 (2010), s. 635-643. - Berlin : Springer - Verlag, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-6
  článok

  článok


 9. Explantátové kultúry ako metóda ochrany genofondu ex situ zriedkavých rastlín a drevín
  Božik Tomáš
  Ďurkovič Jaroslav (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2008. - 33 s. : obr., tab., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Ochrana ohrozeného genofondu bresta horského (Ulmus glabra Huds.) a zriedkavého veľkoplodého drieňa obyčajného (Cornus mas L. 'Macrocarpa') ex situ prostredníctvom mikropropagácie : záverečná správa výskumného projektu
  Ďurkovič Jaroslav (595) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2008. - 1 zv. (rôzne stránkovanie) : čb. obr., tab., graf., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1