Výsledky vyhľadávania

 1. Nedoriešená recyklácia elektronického odpadu
  Andacký Jozef
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 41 (príl. Infotrendy 10/99) (1999), s. 12-13 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 2. Význam recyklácie papiera vo vzťahu k životnému prostrediu
  Belko Martin
  Čabalová Iveta (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 54 s.. - obr., tab., graf. : 30 cm, 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 3. Likvidácia odpadového plastu depolymerizáciou
  Hajaš Peter
  Strojárstvo : mesačník o strojárstve. Roč. 24, č. 1-2 (2020), s. 34-35. - Žilina : MEDIA/ST, 2020
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 1-2
  článok

  článok

 4. Zero waste : management practices for environmental sustainability
  Rathoure Ashok K. (Vedecký redaktor)
  Boca Raton : CRC Press , c2020. - xx, 338 s. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. 5.Odpady

  Odpady : Minimalizácia, Zhodnocovanie a Zneškodňovanie
  Bratislava : Ing. Miroslav Mračko , Bratislava : Wolters Kluwer SR
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2019: 1-2, 3-4, 6-7, 7, 8, 9, 10, 11
  2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2016: 1-12
  2015: 1-12
  2014: 1-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-12
  (16) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (229) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (475) Katalóg - ČLÁNKY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 6. 6.Odpady

  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí
  Praha : Economia , Praha : Profi Press
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2000: Samostatná disketa
  1999: 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12
  2016: 1-12
  2015: 1-12
  2014: 1-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-12
  2000: 1-12
  1999: 1-12
  1998: 1-12
  1997: 1-12
  1996: 1-12
  1995: 1-7, 10-12
  1994: 1-10
  1993: 1-10
  (24) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (244) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (1000+) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  časopis

  časopis

 7. Systém EKO-KOM je na evropské směrnice připraven
  Balner Petr
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 10 (2019), s. 25-27. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 10
  článok

  článok

 8. Uvolňování škodlivin z úložiště recyklovaného asfaltu
  Bucková Martina
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 5 (2019), s. 18-19. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 5
  článok

  článok

 9. Stavební a demoliční odpady v praxi
  Bukovský Ladislav
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 29, č. 5 (2019), s. 15-16. - Praha Praha : Economia : Profi Press, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2019: 5
  článok

  článok