Výsledky vyhľadávania

 1. Životné prostredie v programe Horizont 2020
  Izakovičová Zita
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 49, č. 4 (2015), s. 195-197. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 2. Poľnohospodárstvo v súlade so životným prostredím?
  Miklós László TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 47, č. 4 (2013), s. 200-203
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-4
  článok

  článok


 3. Zelené stěny (vertikální zahrady) v interiéru
  Matouš Martin
  Materiály pro stavbu. Roč. 18, č. 7 (2012), s. 46-48. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-9
  článok

  článok


 4. Revitalizace Pekelského potoka u Zdislavic : Péče o přírodu a krajinu
  Just Tomáš
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 62, č. 6 (2007), s. 9-12. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-6
  článok

  článok


 5. Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
  Just Tomáš
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 61, č. 5 (2006), s. 152-155. - Praha : Environs, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-8
  článok

  článok


 6. Semena planých rostlin - cenný přírodní zdroj
  Ochrana přírody : časopis státní ochrany přírody. Roč. 61, č. 7 (2006), s. 220. - Praha : Environs, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-8
  článok

  článok


 7. Biologická rekultivace odvalů
  Havlivcová Pavla
  EKO - ekologie a společnost. Roč. 16, č. 4 (2005), s. 26-28. - Praha : CompAlmanach, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-6
  článok

  článok


 8. Arthropod monitoring for fine-scale habitat analysis: a case study of the El Segundo sand dunes
  Mattoni Rudi
  Longcore Travis
  Novotný Vojtěch
  Environmental management : international journal for decision makers, scientists and environmental auditors. Vol. 25, no. 4 (2000), s. 445-452. - Springer - Verlag : Secaucus
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 4
  2000: 1-6
  kniha

  kniha


 9. Using native plants as problem - solvers
  Harper-lore B. L.
  Envir. Mgmt. Roč. 20, č. 6 (1996), s. 827-830
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Weiteres Standbein des Forstbetriebs
  Mühlethaler Urs
  Wald u. Holz. Roč. 75, č. 4 (1994), s. 28-31
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha