Výsledky vyhľadávania

 1. Sprievodné javy pri obrábaní elektronický zdroj
  Litváková Anna
  Javorek Ľubomír (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23699&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Konštrukcia kmeňových pásových píl elektronický zdroj
  Babic Martin
  Svoreň Ján (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22099&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Analýza zrnitosti piliny z procesov pílenia suchého smrekového a dubového dreva
  Kučerka Martin TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Očkajová Alena
  Chip and chipless woodworking processes 2014 : the 9th international science conference : September 11-13, 2014, Technical University in Zvolen : proceedings of papers. S. 105-110. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Dzurenda Ladislav 1955- ; Banski Adrián 1975- ; Delijski Nenčo S. 1945- ; Goglia Vlado
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Energetická náročnosť a kvalitatívne ukazovatele v procese pílenia bukového dreva : vedecká monografia
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 101 s. : 69 obr., 2 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 5. Pílenie na kotúčovej píle elektronický zdroj
  Sklenka Jozef
  Javorek Ľubomír (Iní) TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18985&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Ergonomické aspekty práce pri pílení dreva reťazovými pílami
  Kováč Ján TUZFTLMT - Katedra lesnej a mobilnej techniky
  Chip and chipless woodworking processes 2012 : the 8th international science conference, September 6-8, 2012, Technical University in Zvolen : proceedings of papers. S. 169-174. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Triedenie guľatiny ovplyvňuje výťaž v procese pílenia
  Krajčovičová Mária TUZFTDSZ - Katedra drevárskych strojov a zariadení
  Acta facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Roč. 17, č. 2 (2012), s. 45-54
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-3
  kniha

  kniha


 8. Vplyv uhlu čela nástroja na rezný výkon a kvalitu rezu pri priečnom pílení rastlého dreva
  Argay Filip
  Siklienka Mikuláš (Iní) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2011. - 71 s. : 45 obr., tab., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 9. Vplyv vybraných faktorov na rezný proces zmrznutého bukového dreva na kmeňovej pásovej píle
  Fryková Daniela (305) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš (Školiteľ (konzultant)) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2010. - 149 s. : 79 obr., tab., tab. príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 10. Pílenie presné a produktívne
  Körtvélyesi Peter
  Stolársky magazín : odborný časopis pre podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 11, č. 9 (2010), s. 12-14. - Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 9
  2010: 1-12
  článok

  článok