Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha


 2. Vybrané zložky vodnej bilancie v borovicovom a dubovom ekosystéme v podmienkach Záhorskej nížiny
  Tužinský Ladislav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Folia oecologica, 28. S. 111-124. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, [2001?]
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 3. kniha

  kniha


 4. kniha

  kniha


 5. Ílovomineralogická charakteristika a vlastnosti pôd v prostredí maximálnej imisnej záťaže závodu na výrobu hliníka
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Lesn.Čas.-For.J. Roč. 41, č. 1 (1995), s. 39-49
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 6. Problémy umelej obnovy lesa v imisnej oblasti Jelšava - Lubeník
  Tučeková Anna LVÚ, Zvolen
  Lipták Ján TUZ - Technická univerzita vo Zvolene
  Zprávy Lesn. výzkumu. č. 3-4 (1995), s. 36-39
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Lesná pôda ako základ prosperity lesov
  Slivka Ján
  Lesn. Čas. - For. J.. Roč. 39, č. 1 (1993), s. 71-73
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha