Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj organizačnej štruktúry podniku Lesy SR, š.p. elektronický zdroj
  Beťko Martin
  Šulek Rastislav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB010B90791929
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Podniková kultúra vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Bobáková Daniela
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=81B8C7E3C61A011F193F321BFB16
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Rodové rozdiely vo vnímaní podnikovej kultúry elektronický zdroj
  Fuseková Barbora
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D128BF2BEC259
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Podniková kultúra elektronický zdroj
  Kocianová Michaela
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=60B4917E3BAC23F10475AF27651C
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Podniková kultúra vo vybraných priemyselných odvetviach elektronický zdroj
  Kubincová Veronika
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34702E5C607D8
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Corporate culture in small and medium-sized enterprises of forestry and forest-based industry is different
  Lorincová Silvia TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Bajzíková Ľubica
  Oborilová Iveta
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene : scientific journal of the Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen. Vol. 62, no. 2 (2020), p. 121-136
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2020: 2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-02-20.pdf
  článok

  článok

 7. Rozdiely vo vnímaní podnikovej kultúry elektronický zdroj
  Mesíková Simona
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=AFB64E0160B4F4E92F48DB9F9648
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Rozdiely v podnikovej kultúre v malých a stredných podnikoch v čase elektronický zdroj
  Supuková Zuzana
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=551040C4B46A551A406FFCC2BF23
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Image a firemní identita
  Vysekalová Jitka
  Mikeš Jiří
  Binar Jan
  Praha : Grada Publishing , 2020. - 223 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1
 10. Vplyv pohlavia na vnímanie podnikovej kultúry elektronický zdroj
  Bartalský Boris
  Lorincová Silvia (Iní) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C6063C7B07FFACC04C49E626C0CD
  počítačový súbor

  počítačový súbor