Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza degradácie vybraných polymérnych látok elektronický zdroj
  Baran Tomáš
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20234&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Influence of impregnation with polyethylene glycols on dimensional stability of waterlogged archaeological wood
  Babiński Leszek
  Annals of Warsaw agricultural university. Special number 1 (2001), s. 5-10, Forestry and wood technology. - Warsaw Agricultural University Press : Warszawa
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 51, zvl. č. 1
  kniha

  kniha


 3. Tok a sorpcia roztokových systémov "voda - polyetylénglykol" v dreve : Časť I.: Permeabilita dreva a diferenčná sorpcia vody v dreve v závislosti na veľkosti makromolekúl polyetylénglykolu
  Reinprecht Ladislav TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Hudec Jozef TUZDFND
  Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, 1995/I. (1995), s. 69-84
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Dielektrické vlastnosti dreva modifikovaného polyetylénglykalmi.
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Makovíny Ivan TUZFTAET - Katedra aplikovanej elektrotechniky
  Zborník vedeckých prác DF Technickej univerzity vo Zvolene.. (1993), s. 133-139
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha