Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie vplyvu lesnatosti malého povodia na odtok metódou CN kriviek elektronický zdroj
  Barteková Zuzana
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=093FABE64BBAAF120F3FF26F11AD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Hodnotenie vplyvu krajinnej pokrývky a abiotických podmienok na priebeh a účinky povrchového odtoku elektronický zdroj
  Maretta Martin (305)
  Miklós László (Školiteľ (konzultant)) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19368&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. článok

  článok


 4. Vsakovanie ako spôsob nakladania s vodami z povrchového odtoku
  Markovič Gabriel
  Zeleňáková Martina
  Vranayová Zuzana
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 20-22. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 5. Využitie modelovania povrchového odtoku pri hodnotení zraniteľnosti krajiny vo vzťahu k vybraným prírodným hrozbám
  Gallay Igor TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Geografický časopis. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 109-125. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-4
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 6. Vplyv zahradenia bystriny na sploštenie povodňovej vlny
  Majerová Milada
  Zelinka Ladislav (Školiteľ (konzultant)) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2010. - 187 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Hodnotenie zraniteľnosti katastrálneho územia obce Očová voči zamokreniu metódou odtokových kriviek
  Stieranková Lucia
  Olah Branislav (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2007. - 50 s. : obr., tab., graf., mp., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Zrážkovo-odtokové a geologické pomery a ich vzťah k acidifikácii v dobývacom priestore Šobov I.
  Halašová Jana
  Allouache Atmane (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Banská Štiavnica, 2006. - 43 s. : 6 obr., 8 tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Monitoring vodnej erózie
  Antal Jaroslav
  Mikušová Martina
  Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu. Roč. 8, č. 1 (2005), s. 25-27. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 1-2
  článok

  článok


 10. Lesy a povodně - souhrnná zpráva
  Krečmer Vladimír
  Lesnická práce : časopis pro lesnickou vědu a praxi. Roč. 82, č. 8 (2003), s. 18-20. - Lesnická práce : Kostelec nad Černými lesy
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-12
  kniha

  kniha