Výsledky vyhľadávania

 1. Vodné zdroje pre hasenie požiarov vo vybranom regióne elektronický zdroj
  Greschner Otto
  Chromek Ivan (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2D0B46080A5AC858A710B01AE978
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Mikrobiologická analýza povrchových vôd v banskoštiavnických tajchoch elektronický zdroj
  Kocková Veronika
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39535B04ABF03
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu vody v povrchovom toku elektronický zdroj
  Pochyba Adam
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39738B94ABF03
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Monitorovanie environmentálnej záťaže po banskej činnosti v Ľubietovej
  Mikušová Jana
  Jelínek Róbert
  Kordík Jozef
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 23, č. 5 (2018), s. 32-33. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 5
  článok

  článok

 5. Využitie koagulantov a flokulantov v úprave vody elektronický zdroj
  Rusňáková Viera
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE17EDA3BD0B0
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Štúdium ekotoxikologických vlastností olejov elektronický zdroj
  Šímová Andrea
  Hybská Helena (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85775CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu vody rieky Kysuca elektronický zdroj
  Mindeková Ivana
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25372&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Spôsoby nakladania s odpadmi z vnútrozemskej plavby po Dunaji
  Kolačanová Zuzana
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 19, č. 1 (2014), s. 12-13. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-6
  článok

  článok

 10. Hodnotenie rizík znečistenia rieky Rimava elektronický zdroj
  Kováč Michal
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22054&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor