Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálne orientovaná publikačná činnosť DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie : Environmentally oriented publications of DAPHNE - Institute of applied ecology
  Janák Milan
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 2 (2017), s. 97-100. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vzácny obyvateľ hôľ
  Lenko Pavol
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 13, č. 2 (2016), s. 6-7. - Bratislava : Polpress, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 4. Ekologické hodnotenie a návrh manažmentových opatrení rašeliniskových biotopov elektronický zdroj
  Plechová Andrea
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24822&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Rašeliniská Hornej Oravy a ich nástrahy
  Šustr Ivan
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 2 (2016), s. 30-31. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 6. Mikrobiota a biota PR Pokoradzkých jazierok elektronický zdroj
  Valaskaiová Barbora
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25191&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. CHKO Brdy
  Fišer Bohumil
  Pipek Jaroslav
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 94, č. 4 (2015), s. 13-15. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 8. Smútok i nádej jedného biotopu : Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
  Košťál Jaroslav
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 91, č. 1-2 (2014), s. 24-25. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2
  2014: 1-12
  článok

  článok


 9. Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí
  Laburdová Jitka
  Hájek Michal
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 49, č. 1 (2014), s. 49-71. - Praha : Česká botanická společnost, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2
  článok

  článok


 10. Fytocenológia - rastlinné spoločenstvá Slovenska : učebné texty
  Ujházy Karol TUZLFF - Katedra fytológie
  Kontrišová Oľga (Recenzent) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Šibík Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 133 s. : čb. il., 29 cm
  xkni - KNIHY
  10, z toho voľných 7, prezenčne 1