Výsledky vyhľadávania

 1. Ochrana staveb proti radonu z podloží
  Jiránek Martin
  Materiály pro stavbu. Roč. 21, č. 5 (2015), s. 62-66. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 5
  článok

  článok


 2. Nové trendy v ochrane zdravia pred radónom
  Nikodemová Denisa
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 2 (2015), s. 32-33. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  článok

  článok


 3. Radiačné žiarenie vieme mať pod kontrolou : stavebná biológia
  Cabáneková Helena
  Dom a byt. Roč. 19, č. 5 (2013), s. 66-69. - Bratislava : Antar, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 4. Stavebná biológia : EU sprísnila požiadavky na reguláciu koncentrácie radónu v pobytových priestoroch
  Nikodemová Denisa
  Dom a byt. Roč. 19, č. 9 (2013), s. 90-91. - Bratislava : Antar, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 5. Stavebná biológia : radón - báť sa alebo sa nebáť ?!
  Vaník Juraj
  Dom a byt. Roč. 19, č. 3 (2013), s. 80-81. - Bratislava : Antar, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 6. Znečištění ovzduší ve vnitřních prostorách budov
  Braniš Martin
  Ochrana ovzduší. Roč. 24, č. 1 (2012), s. 17-25. - Praha : Občanské sdružení Ochrana kvality ovzduší, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok


 7. Radón v opustených banských dielach
  Nociarová Veronika
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=16627&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 8. Riziká z radónu : stavebná biológia
  Dom a byt. Roč. 17, č. 4 (2011), s. 92-93. - Bratislava : Antar, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok


 9. Radón v obytných priestoroch
  Gorás Martin
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2010. - 43 s. : obr., tab., 4 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Meranie objemových koncentrácií radónu
  Vanko Teodor
  Hybler Peter (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2009. - 57 s. : obr., tab., graf., 6 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1