Výsledky vyhľadávania

 1. Nedoriešená recyklácia elektronického odpadu
  Andacký Jozef
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 41 (príl. Infotrendy 10/99) (1999), s. 12-13 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha


 2. Udržitelné plasty : Využití odpadů. část IV
  Vörös František
  Plasty a kaučuk. Roč. 51, č. 3-4 (2014), s. 68-74. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-12
  článok

  článok


 3. "Landfill mining" ako alternatíva sanácie a získavania surovín zo skládok odpadov
  Černická Jana
  Miškufová Andrea
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 9 (2013), s. 3-9. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 4. Ako využiť 4. rozmer skládky?. 2. časť
  Hrabčák Marek
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 10 (2013), s. 3-7. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 5. Recyklovať, spaľovať alebo degradovať komunálny plastový odpad?
  Mátel František
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 7 (2013), s. 12-15. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 6. Nakladanie s bioodpadom v podmienkach SR
  Urblíková Daniela
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 13, č. 5 (2013), s. 7-9. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-12
  článok

  článok


 7. Možné príčiny častých požiarov na skládkach
  Čermák Oskár
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 1 (2012), s. 24-27. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok


 8. Jarná a letná analýza komunálneho odpadu v regióne Rudohoria v Košickom kraji
  Kvokačka Jozef
  Sklenár Štefan
  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 12, č. 6 (2012), s. 12-15. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-12
  článok

  článok


 9. Papír versus plasty
  Papír a celulóza : odborný časopis českého a slovenského papírenského průmyslu. Roč. 67, č. 3 (2012), s. 72. - Praha : Vydavatelství Svět tisku, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok


 10. Skládky a skládkování: jaká bude jejich budoucnost u nás?
  Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. Roč. 21, č. 9 (2011), s. 8-10. - Praha : Economia, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-12
  článok

  článok