Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza dopadov environmentálnych záťaží v okrese Rimavská Sobota elektronický zdroj
  Katreniak Igor
  Belčáková Ingrid (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46934E20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Vplyv starých skládok Predajná I a II na životné prostredie elektronický zdroj
  Sláviková Michaela
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCB1C6D618A1774C84DAC05E7FBF
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom v podmienkach SR na príklade skládky odpadov Červený Majer elektronický zdroj
  Goridková Simona
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=B7A4F0D5DE0EE4D8F85678CD7EE5
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Analýza manažmentu eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Banská Bystica elektronický zdroj
  Kmeťová Lenka
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DF521320909666631573E5F290DD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Environmentálne záťaže (EZ) v okrese Bardejov a čiastkové návrhy pre sanáciu a rekultiváciu vybranej EZ elektronický zdroj
  Mirdaliková Edita
  Belaňová Eliška (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild49&sid=C3244647CD7CB0B77E7000ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Obsah rastlinám prístupných foriem živín v pôde v okolí skládky gudrónov elektronický zdroj
  Turčániová Eszter
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DF34AE2BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Analýza manažmentu eliminácie nelegálnych skládok odpadu vo vybraných obciach okresu Dunajská Streda elektronický zdroj
  Fekete Tomáš
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24836&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Gudróny verzus životné prostredie (1. časť)
  Jánová Vlasta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 2 (2016), s. 26-27. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 9. Gudróny verzus životné prostredie (2.časť)
  Jánová Vlasta
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 24-25. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 10. Plast náš každodenný. Kam s ním?
  Marianyi Peter
  Zisk manažment. Č. 11 (2016), s. 38-39. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 11
  článok

  článok