Výsledky vyhľadávania

 1. Dendromasa - biopalivo pre výrobu tepla a elektrickej energie elektronický zdroj : vedecká monografia
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Longauer Jaroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
  Schvarzbacherová Eva
  Horbaj Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2015. - 165 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Výskum prúdenia v modeloch kotlov
  Majer Samuel
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=17639&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha


 6. Analýza možností hodnotenia účinnosti zdrojov tepla
  Dubnická Barbora
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2011. - 45 s. : 11 obr., 5 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Produkcia emisií oxidov dusíka z procesov spaľovania dendromady plantážnicky pestovanej dreviny Salix viminalis v malých zdrojoch tepla
  Zoliak Mykola (305) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Dzurenda Ladislav (Školiteľ (konzultant)) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2011. - 105 s. : 24 obr., tab., graf., 2 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 8. Návrh laboratórneho modelu splyňovacieho kotla
  Duč- Anciová Jana
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 58 s. : obr., 30 cm + 2 vlož. príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Návrh chladiaceho systému pre experimentálny kotol
  Kamesch Ivan
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 64 s. : obr.,,tab., sch., príl., 30 cm + 3 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Ekologické aspekty spaľovania biomasy
  Krištof Juraj
  Koniar Ján (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2010. - 52 s. : 12 obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1