Výsledky vyhľadávania

 1. Hydromulčové zmesi na báze drevného prachu v protieróznej ochrane svahov lesných ciest
  Böhmer Marián TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 73 s. : obr., tab., 15 príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Návrh špeciálnych protieróznych postupov na svahoch lesných ciest
  Böhmer Marián TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Dvorščák Pavol (Školiteľ (konzultant)) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2006. - 90 s. : tab., graf., 28 príl., 30 cm + 2 vlož. autoreferáty (22 s.)
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Vplyv terasovania svahov na odnosové procesy (modelové územie Liptovská Teplička)
  Bohunčáková Slávka
  Kočická Erika (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Banská Štiavnica, 2006. - 59 s. : obr., tab., mapy v príl., 30 cm + 3 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Lavínové dráhy Bystrej doliny v Západných Tatrách
  Králik Michal
  Jakubis Matúš (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2003. - 67 s. : obr., tab., 30 cm + 2 vlož. mp. príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Symposium INTERPRAEVENT 2000
  Bělský Jiří
  Jařabáč Milan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 45, č. 1 (2000), s. 37-41. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-4
  kniha

  kniha


 6. Posúdenie eróznej ohrozenosti vybraných svahov v športovom areáli FIS Štrbské Pleso a návrh biotechnických protieróznych opatrení
  Hosová Daniela
  Hríb Miroslav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2000. - 48 s. : 18 obr., 4 tab., 87 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1


 7. Monitoring zosuvov a iných svahových deformácií Slovenska
  Klukanová Alena
  Wágner Peter
  Enviromagazín : dvojmesačník o tvorbe a ochrane životného prostredia. Roč. 5, č. 3 (2000), s. 20-21. - Ministerstvo ŽP SR : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-6, 1 mimor. č.
  kniha

  kniha