Výsledky vyhľadávania

 1. Zakladanie a pestovanie intenzívnych porastov topoľa 'I-214' na plochách bez klčovania pňov bývalého porastu
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 51, č. 2 (2006), s. 92-96. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-4
  článok

  článok


 2. Hodnotili sme objemovú produkciu topoľa "I-214"
  Kohán Štefan
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 60, č. 7-8 (2004), s. 22-23. - Ministerstvo pôdohospodárstva SR : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2004: 7-8
  2004: 1-12
  kniha

  kniha


 3. Niektoré výsledky výskumu prihnojovania topoľov v ekologických podmienkach Medzibodrožia na východnom Slovensku
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 47, č. 4 (2002), s. 214-218. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2002: 1-4
  kniha

  kniha


 4. Význam sponov pri intenzívnom pestovaní topoľa 'I-214' v podmienkach Medzibodrožia na Slovensku
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 46, č. 2 (2001), s. 99-102. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 1-4
  kniha

  kniha


 5. Erstellung eines mathematischen Modells der Ertragstafeln für Pappelklone in der Slowakei
  Petráš Rudolf
  Mecko Julián
  Allgemeine Forst und Jagdzeitung. Jg. 172, Hf. 2 (2001), s. 30-34. - Sauerländer : Frankfurt am Main
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: Hf. 2
  2001: Hf. 1-12
  kniha

  kniha


 6. kniha

  kniha


 7. Rast a produkcia topoľa 'I-214' pri intenzívnom pestovaní v špeciálnych kultúrach na nezaplavovaných alúviách Dunaja
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 44, č. 1 (1999), s. 27-30. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Rubná zrelosť topoľových klonov
  Petráš Rudolf
  Mecko Julián
  Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. Roč. 45, č. 1 (1999), s. 13-29. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1-6
  kniha

  kniha


 9. Výskum intenzívneho pestovania topoľov v zmenených ekologických podmienkach Podunajskej nížiny
  Kohán Štefan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 43, č. 1 (1998), s. 11-13. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Zhodnotenie vplyvu rozličných sponov na rast a produkciu topoľa I-214 pri intenzívnom pestovaní
  Kohán Štefan
  Lesnictví - Forestry. Roč. 43, č. 8 (1997), s. 357-362
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha