Výsledky vyhľadávania

 1. Príručka k UIS ku sekcii testy a testovanie elektronický zdroj
  Búryová Dominika TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Rybička Jiří (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk : zvuk (cca 80 min.), 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Inovácia e-lerningového vzdelávacieho programu pre kurzy obsluhy motorových píl elektronický zdroj
  Vavriková Mária
  Slančík Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25249&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. UNINFOS 2002 (Univerzitné informačné systémy) : zborník z medzinárodnej konferencie...Žilina 22.-24. máj 2002
  Žilina : Žilinská univerzita , 2002. - 191 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
 4. UNINFOS 2001 (Univerzitné informačné systémy) : zborník-medzinárodná konferencia Zvolen 10.12. september 2001
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2001. - 196 s., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. UNINFOS '99 (Univerzitné informačné systémy) : zborník-Medzinárodná konferencia konaná v rámci osláv 80-teho výročia založenia Univerzity Komenského pod záštitou rektora UK prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc., Bratislava 14.-16. apríl 1999
  Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského , 1999. - 181 s. : obr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  2, z toho voľných 2