Výsledky vyhľadávania

 1. Náprava krívd vo vzťahu k lesom sa týka polovice populácie Slovenska!
  Fillo Ján
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 6 (Spravodajca 6/2000), s. 10-12. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 6
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 2. Riešenie nielen legislatívne, ale aj ekonomické
  Možucha Blažej
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 6 (Spravodajca 6/2000), s. 4-5. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 6
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 3. Aký je stav odovzdávania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a problémy tohto procesu?
  Bútor Pavel
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 1 (Spravodajca 1/2000), s. 14-15. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 4. Vývoj Oravského komposerorátu v období Slovenskej krajiny a Slovenského štátu : 2. časť - Prechod z I. ČSR cez II. ČSR po Slovenský štát )
  Stockmann Viliam
  Lesník : časopis zamestnancov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Č. 5 (2018), s. 20-21. - : Lesy Slovenskej republiky, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 5
  článok

  článok


 5. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin v první věkové třídě podle vlastnické struktury
  Synek Michal
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 97, č. 1 (2018), s. 25-27. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  článok

  článok


 6. Ako jednoducho založiť neziskovú organizáciu
  Škulavík Peter
  Zisk manažment. Č. 9 (2016), s. 56-57. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 9
  článok

  článok


 7. Štátny podnik ako právna forma podnikania elektronický zdroj
  Majerová Lucia
  Šulek Rastislav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22245&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Je nutné otevírat zákon o myslivosti?
  Šír Jiří
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 61, č. 6 (2013), s. 28-32. - Praha : Myslivost, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 6
  2013: 1-6
  článok

  článok


 9. Usporiadanie pozemkového vlastníctva v bývalom Vojenskom obvode Javorina elektronický zdroj
  Vasiľová Helena
  Kardoš Miroslav (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20066&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Aktuálne problémy lesníckeho mapovania : zborník referátov z vedeckého seminára pri príležitosti životného jubilea profesora Štefana Žíhlavníka. Zvolen, 25. októbra 2013
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 158 s. : obr., tab., graf., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (13) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1