Výsledky vyhľadávania

 1. Funkcie vegetácie a vplyv prírodných a antropogénnych hrozieb na kvalitu a kvantitu vodných zdrojov elektronický zdroj
  Ratulovský Peter
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCB1C6D618A1774C8DD2C65E7FBF
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Lesníci by měli najít nástroj, jak si nechat zaplatit za vodohospodářské funkce
  Kulhanová Petra
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 96, č. 7 (2017), s. 14-18. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 7
  článok

  článok


 3. Hydrická funkce lesa a prospěšnost lesa pro vodní bilanci krajiny
  Kupec Petr
  Deutscher Jan
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 30, č. 3 (2016), s. 13-15. - Brno Brno : Regionální sdružení ČSOP : ZO ČSOP Veronica, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 4. Kvantifikácia vodohospodárskej funkcie lesa na príklade vybraných vodárenských nádrží elektronický zdroj
  Nováková Alena
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24772&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Vodohospodárske funkcie lesov a ich oceňovanie elektronický zdroj
  Brindová Jana
  Škvarenina Jaroslav (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21910&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Koloběh vody, uhlíku a peněz
  Hnitka Petr
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 93, č. 3 (2014), s. 24-26. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 3
  2014: 1-6
  článok

  článok


 7. kniha

  kniha


 8. Štruktúra porastu v I. ochrannom pásme vodárenskej nádrže Klenovec
  Blahút Pavol
  Gubka Karol (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2011. - 62 s. : 13 obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Kvantifikácia vodohospodárskej funkcie lesa na príklade vybraných vodárenských nádrží
  Lehocký Ján
  Trenčiansky Marek (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2011. - 65 s. : 13 obr., tab., grfaf., 1 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Analýza štruktúry brehového porastu v I. ochrannom pásme VN Hriňová
  Zdražilová Silvia
  Gubka Karol (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2011. - 57 s. : obr., tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1