Výsledky vyhľadávania

 1. Marketingový prieskum záujmu o prírodu a lokalitu Pustý Hrad elektronický zdroj
  Erdziak Ján
  Halaj Daniel (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4788F779404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Návrh manažmentu vybraných lokalít s výskytom prírodných a kultúrnych hodnôt v meste Michalovce elektronický zdroj
  Mechírová Michaela
  Belčáková Ingrid (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B44964A20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Krajinno-ekologické podmienky trvalo-udržateľného využitia katastrálneho územia obce Veľké Rovné elektronický zdroj
  Ninisová Lucia
  Špinerová Anna (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=C3244647CD7CB0B77F7307ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Krajina a lidé
  Petřík Petr (Vedecký redaktor)
  Macková Jana (Vedecký redaktor)
  Fanta Josef (Vedecký redaktor)
  Praha : Academia , 2017. - 170 s. : far. obr., mapy, 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 8. Vývoj využitia krajiny Rimavskej Soboty a okolia elektronický zdroj
  Andrášik Ladislav
  Olah Branislav (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23265&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor 9. Vývoj vybraných ekosystémov vo vzťahu k formám využitia krajiny elektronický zdroj
  Vašková Katarína (305)
  Olah Branislav (Školiteľ (konzultant)) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=13689&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor