Výsledky vyhľadávania

 1. Čistiace operácie po montáži vzduchotechnických systémov v jadrovej elektrárni elektronický zdroj
  Drenka Peter
  Brodnianská Zuzana (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild6&sid=0CE18B4C4079C60D2C43A82DB261
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Klimatizace
  Drkal František
  Lain Miloš
  Zmrhal Vladimír
  Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2017. - 133 s. : obr., tab., príl. za textom, 30 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2

 3. Vetracie systémy stavieb a ich protipožiarna bezpečnosť elektronický zdroj
  Kalman Marian
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7521CD21230D5DBDE17AFE90A9CE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Návrh systému pre zachytávanie znečisťujúcich látok v strojárskom podniku elektronický zdroj
  Vlacho Ivan
  Brodnianská Zuzana (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=C3244647CD7CB0B779790FABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Ochrana proti šíreniu požiaru vo vetracích systémoch stavieb elektronický zdroj
  Žec Matúš
  Tereňová Ľudmila (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4B7A8F8230E492173513668DC396
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Engineering of environment protection
  Černecký Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Piatrik Milan (Recenzent)
  Hostin Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2015. - 208 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3, prezenčne 1

 7. Technické riešenie útlmu hluku vzduchotechnického zariadenia v budove
  Neupauerová Andrea TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník : peer-reviewed proceedings. S. 119-122. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015 / Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Čulík Martin 1975- ; Danihelová Anna 1954- ; Badida Miroslav 1957- ; Dolejší Jana
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 8. Analýza rizík vo vzduchotechnickom systéme odsávania sypkej drevnej hmoty elektronický zdroj
  Pinka Zdenko
  Dzurenda Ladislav (Iní) TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22166&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Design of ventilation technology device for the extraction and transport of bulk material elektronický zdroj
  Bacho Juraj
  Krajčovičová Mária (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21407&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Regulace v technice prostředí staveb
  Bašta Jiří
  Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2014. - 193 s. : čb. obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3