Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv vybraných štrukturálnych vlastností lesných porastov na spoločenstvá bystruškovitých (Coleoptera: Carabidae) elektronický zdroj
  Müllerová Veronika (305) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Kunca Vladimír (Školiteľ (konzultant)) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19074&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. kniha

  kniha