Výsledky vyhľadávania

 1. Podenky ako indikátori kvality vodných tokov na východnom Slovensku elektronický zdroj
  Antalová Karin
  Svitok Marek (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DA3CA02BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Environmentálne manažérstvo v stavebníctve : vysokoškolská učebnica
  Eštoková Adriana
  Mitterpach Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Ondová Marcela
  Fazekašová Danica (Recenzent)
  Bálintová Magdaléna (Recenzent)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach , 2017. - 175 s. : 60 obr., 35 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Monitorovanie lesníckych podporných opatrení z programu rozvoja vidieka v rokoch 2007-2013 elektronický zdroj
  Haviarová Tatiana
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=7FE4E0810F66E41DFDAFCF23557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Výsledky monitoringu lýkožrouta severského v Česku v roce 2016
  Knížek Miloš
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 96, č. 2 (2017), s. 46-47. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 5. Záchrana tetřeva hlušce bude vyžadovat změnu našeho přístupu ke spravování krajiny
  Porkert Jiří
  Svět myslivosti : měsíčník pro myslivce a přátele přírody. Roč. 18, č. 12 (2017), s. 30-32. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 12
  článok

  článok


 6. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
  Žec Branislav
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 22-23. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 7. Využitie inovatívnych metód na monitorovanie, mapovanie a modelovanie snehových lavín
  Biskupič Marek
  Richnavský Jozef
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 3 (2016), s. 149-154. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 8. Huby ako bioindikátory stavu prostredia elektronický zdroj
  Hires Gergö
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Preventívna údržba hydraulických žeriavov pomocou analýzy hydraulických olejov
  Krilek Jozef TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Dobrotová Lucia TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Acta facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky. Roč. 21, č. 1 (2016), s. 41-53. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  článok

  článok


 10. Monitoring mykoflóry smrekových monokultúr na bývalých nelesných pôdach a perspektívy ďalšieho výskumu
  Mihál Ivan SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Luptáková Eva
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 50, č. 2 (2016), s. 108-117. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok