Výsledky vyhľadávania

 1. Pozemné metódy získavania priestorových údajov v lesníckom mapovaní a výskume elektronický zdroj
  Brtko Ján
  Tomaštík Julián ml. (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7E37FC44E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Automatizovaná identifikácia početnosti stromov pomocou rôznych druhov materiálov DPZ elektronický zdroj
  Chudá Juliána
  Chudý František (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ECDBE5517CC8B19C5394AF93C33D
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Zelené Kežmarské pleso vo svetle nových batymetrických meraní
  Kapusta Juraj
  Tatry : dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe. Roč. 57, č. 3 (2018), s. 22-25. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 3
  článok

  článok


 4. Zmerať prírode blízky výberkový les nie je jednoduché
  Kulla Ladislav
  Šebeň Vladimír LVÚ, Zvolen
  Sačkov Ivan
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 74, č. 2 (2018), s. 14. - Bratislava : Lesmedium, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 2
  článok

  článok


 5. Odvodenie porastových charakteristík z dát leteckého laserového skenovania v zmiešaných porastoch elektronický zdroj
  Leško Daniel
  Smreček Róbert (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F0DA82001B411
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Porovnanie rôznych terénnych a technologických typizácií na území Vyšného Žipova elektronický zdroj
  Mikluš Branislav
  Ferenčík Michal (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=E3687F1EB992092CB5ADCAB527E2
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Photogrammetric engineering & remote sensing : journal of the American Society for photogrammetry and remote sensing
  Bethesda : American Society for Photogrammetry and Remote Sensing
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
  2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  2015: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
  2014: 1-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-6, 7-12
  2010: 1-6, 7-12
  2009: 1-6, 7-12
  2008: 1-6, 7-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-6, 7-12
  2000: 1-6, 7-12
  1999: 1-6, 7-12
  1998: 1-4, 5-8, 9-12
  1997: 1-4, 5-8, 9-12
  1996: 1-3, 5, 4, 6-8, 9-12
  1995: 1-4, 5-8, 9-12
  1994: 1-4, 5-8, 9-12
  1993: 1-4, 5-8, 9-12
  (41) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (261) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (10) Katalóg - ČLÁNKY
  časopis

  časopis


 8. 3D mapovanie krajiny pomocou pozemného a leteckého laserového skenovania
  Hofierka Jaroslav
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 1 (2017), s. 21-27. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  článok

  článok


 9. Využitie "smart" zariadení pre mapovanie poľovníckych zariadení na príklade LS Ľubochňa elektronický zdroj
  Húska Michal
  Tomaštík Julián ml. (Iní) TUZLFHUL - Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25093AD9EB782982058E981EB8E1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Klasifikácia ekosystémových služieb podľa tried sídelnej vegtetácie vo vybraných sídlach s využitím satelitných dát Sentinel-2A
  Kopecká Monika
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 4 (2017), s. 227-231. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok