Výsledky vyhľadávania


 1. Láska a veda : spomienky
  Vilček Ján
  Novomeská Andrea (Prekladateľ)
  Bratislava : Vydavateľstvo PT , 2017. - 270 s. : čb. fotogr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2

 2. Mikrobiota Herlianského gejzíra elektronický zdroj
  Arvaiová Martina
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25196&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Mikrobiota vodnej nádrže Ružiná elektronický zdroj
  Borovec Ján
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25195&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Mikrobiologická analýza banských vôd na vybraných lokalitách Slovinky a Rudňany elektronický zdroj
  Frankovič Michal
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25190&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Mimsova lékařská mikrobiologie
  Goering Richard V.
  Dockrell Hazel M.
  Zuckerman Mark
  Roitt Ivan Maurice
  Chiodini Peter L.
  Praha : Triton , 2016. - xiv, 568 s. : obr., tab., 28 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1

 6. Mikrobiota a proces biodegradácie v banských vodách a sedimentoch elektronický zdroj
  Máša Branislav TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Kunca Vladimír (Školiteľ (konzultant)) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19032&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Základy technickej mikrobiológie a biotechnológie elektronický zdroj : vysokoškolská učebnica
  Michalková Eva TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Perháčová Zuzana TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Grego Jozef
  Seman Milan (Recenzent)
  Stašiov Slavomír (Recenzent) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Welward Ladislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  6, z toho voľných 0, prezenčne 6
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Mikrobiologická analýza rieky Hron elektronický zdroj
  Surkošová Eva
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25194&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Mikrobiota vybraných termálnych prameňov Sliača a Vyhní elektronický zdroj
  Šesták Matúš
  Perháčová Zuzana (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25193&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor