Výsledky vyhľadávania

 1. Global soil biodiversity atlas : supporting the EU Biodiversity Strategy and the Global Soil Biodiversity Initiative : preserving soil organisms through sustainable land management practices and environmental policies for the protection and enhancement of ecosystem services
  Luxembourg : Publications Office of the European Union , 2016. - 176 s. : mapy, grafy, far. fotogr., 43 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Ekológia pôdnych organizmov (pôdne živočíchy) : vysokoškolská učebnica
  Stašiov Slavomír TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Halgoš Jozef (Recenzent) UKO - Univerzita Komenského v Bratislave
  Krumpál Miroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 150 s. : 106 obr., 25 cm
  xkni - KNIHY
  11, z toho voľných 5, prezenčne 1

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Parazitické nematódy rastlín a voľne žijúce pôdne nematódy vo vybraných lesných škôlkach Slovenska
  Renčo Marek
  Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. Roč. 59, č. 4 (2013), s. 264-275. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 4
  2013: 1-4
  článok

  článok


 5. Pôdne organizmy ako indikátor kvality a environmentálneho stresu v pôdnom ekosystéme
  Fazekašová Danica
  Bobuľská Lenka
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 46, č. 2 (2012), s. 103-106. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 2
  2012: 1-6
  článok

  článok


 6. Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin : certifikovaná metodika
  Šrámek Vít
  Jíloviště : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti , 2011. - 33 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 7. Jednotné pracovné postupy rozboru pôd : výstup z výskumnej úlohy "Monitoring a hodnotenie vlastností pôd SR a potenciálov ich vývoja"
  Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , 2011. - 136 s. : 2 obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 3

 8. Interpretácia tomografického obrazu elektrickej rezistivity pôdy a svahovín v masíve Javoria
  Mališ Jozef
  Pichler Viliam (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2007. - 54 s. : obr., graf., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Interpretácia tomografického obrazu elektrickej rezistivity pôdy v masíve Javoria
  Mališ Jozef
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen Slovakia. Vol. 49, Suppl. 1 (2007), s. 73-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 1-2, Suppl. 1
  článok

  článok


 10. Stickstoffeinträge bedrohen Ökosysteme im oberbayerischen Alpenvorland
  Kirchner Manfred
  Jakobi Gert
  AFZ-Der Wald. Jg. 61, Nr. 23 (2006), s. 1276-1279. - Berlin : Deutscher Landwirtschaftsverlag, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: Nr. 1-24
  článok

  článok