Výsledky vyhľadávania

 1. Výsledky manažmentu poľovnej zveri vo vyhradených poľovných revíroch v Školskom lesnom podniku Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie rokov 1987-1996
  Garaj Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.l: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group No 1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection / Križová, E. - Kodrík, J.[zost.]. (l997), s. 301-310
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Soil nutrients and deer density affect antler size of the Carpathian red deer
  Smolko Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Lebocký Tibor TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Bútora Ľubomír TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Pataky Tibor TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Jaňáková Zuzana
  Babic Martin
  Veselovská Alexandra TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Kubala Jakub TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Kropil Rudolf TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Mammalian biology : Zeitschrift für Säugetierkunde. Vol. 102, no. 1 (2022), p. 119-130
  xcla - ČLÁNKY
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42991-021-00203-5.pdf
  článok

  článok

 3. Fibropapilomatóza - najrozšírenejšia nádorová choroba srnčej zveri na Slovensku
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Lebocký Tibor TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Danihel Ľudovít
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Ivan Mojmír TUZSLP - Vysokoškolský lesnícky podnik
  Benčič Tibor
  Nitriansky poľovnícky seminár : zborník referátov : odborný seminár v rámci výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 2020 konanej pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. S. 78-91. - Nitra : Obvodná poľovnícka komora Nitra, 2020 / Rajský Matúš 1978- ; Točka Imrich
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 4. Prikrmovanie raticovej zveri : mýty a fakty
  Rajský Matúš
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Vodňanský Miroslav
  Chrenková Mária (Recenzent)
  Garaj Peter (Recenzent)
  Lužianky : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra , Viedeň, Nitra, Brno : Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri , 2020. - 152 s. : 79 obr., 33 tab.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 5. História a súčasnosť poľovníckych signálov a fanfár
  Burzala Tomáš
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018. S. 121-125 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Analýza manažmentu raticovej zveri v okrese Zvolen za poľovnícku sezónu 2017/2018
  Bútora Ľubomír TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018. S. 43-53 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Emil Rakyta - osemdesiatročný jubilant
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018. S. 130 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Ing. Ľubomír Bútora, PhD. - šesťdesiatročný jubilant
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018. S. 131 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 elektronický zdroj : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018
  Garaj Peter (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Rajský Dušan (Recenzent)
  Bútora Ľubomír (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 131 s. [CD-ROM] : fotogr., graf., obr., tab. + 6 s. fotopríl.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Programy starostlivosti o veľké šelmy v praxi - riziká a riešenia
  Lebocký Tibor TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Hustinová Martina
  Šuba Imrich
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018. S. 82-85 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.