Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv teploty spalín na veľkosť komínovej straty teplovodného kotla spaľujúceho vzduchosuché palivové drevo abstrakt
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Výrobná a automatizačná technika 2019 : zborník rozšírených abstraktov : medzinárodná vedecká konferencia, 17.-18. septembra 2019, Zvolen, Slovenská republika. S. 31-33 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019 / Koleda Pavol 1984-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 2. Vplyv vlhkosti palivového dreva na komínovú stratu teplovodného kotla v systéme ústredného vykurovania
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  ALER 2019 ; elektronický zdroj : medzinárodná vedecko-odborná konferencia Alternatívne zdroje energie (Alternative energy resources). [5 s.] [pdf]. - Liptovský Mikuláš : Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 3. Vplyv vlhkosti agátového reziva na spotrebu tepla a tepelný príkon autoklavu v procese modifikácie farby dreva
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  37. stretnutie katedier Mechaniky tekutín a Termomechaniky : zborník príspevkov : Štúrovo, 27.-30. jún 2018. S. 29-34 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Dzurenda Ladislav 1955- ; Banski Adrián 1975- ; Čarnogurská Mária 1953- ; Malcho Milan 1950-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://kod.tuzvo.sk/sites/default/files/37_Stretnutie_katedier_1_0.pdf
  článok

  článok

 4. Influence of the thickness of removed layer on the quality of created surface when milling oak blanks on the CNC machining center
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2018 : vedecký časopis : scientifific journal. S. 79-86. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Dzurenda Ladislav 1955- ; Banski Adrián 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://kod.tuzvo.sk/sites/default/files/kminiak_siklienka_sustek.pdf
  článok

  článok

 5. The effect of a laser beam wavelength on accuracy of surface measurement of unevenness of beechwood by laser beam
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : scientific journal of the Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Vol. 60, no. 1 (2018), p. 137-145
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/15-01-18_0_0_0_0_0_0_0_0.pdf
  článok

  článok

 6. Delenie a obrábanie dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jankech Andrej TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Očkajová Alena (Recenzent)
  Rousek Miroslav (Recenzent)
  Svoreň Ján (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 332 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (15) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (8) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 7. Impact of tool wear on the quality of the surface in routing of MDF boards by milling machines with reversible blades
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 58, č. 2 (2016), s. 89-100
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1-2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/10-02-16_1_0.pdf
  článok

  článok

 8. The suitability of repeated machining in nesting milling on CNC machining centers
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Chip and chipless woodworking processes 2016 : the 10th international science conference, September 8-10, 2016, Technical University in Zvolen : proceedings of papers. S. 101-114. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016 / Dzurenda Ladislav 1955- ; Banski Adrián 1975- ; Delijski Nenčo S. 1945- ; Goglia Vladimír
  xcla - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  https://www.tuzvo.sk/files/DF/katedry_df/kod/konferencia/2016/kminiak_sustek.pdf
  článok

  článok

 9. Dendromasa - biopalivo pre výrobu tepla a elektrickej energie elektronický zdroj
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Longauer Jaroslav (Recenzent)
  Nemcová Silvia (Návrhár úpravy sadzby / Maketista)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 171 s. [CD-ROM] : far. fotogr., graf., obr., sch., tab., príl.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Hodnotenie nerovnosti povrchu pomocou laserovej profilometrie
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Chip and chipless woodworking processes 2014 : the 9th international science conference, September 11-13, 2014, Technical University in Zvolen : proceedings of papers. S. 163-169. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014 / Dzurenda Ladislav 1955- ; Banski Adrián 1975- ; Delijski Nenčo S. 1945- ; Goglia Vlado ; Orłowski Kazimierz A. ; Rousek Miroslav 1948-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok