Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Vplyv posuvnej sily na hodnotiace ukazovatele procesu priečneho pílenia vybraných hospodársky významných drevín SR
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Kminiak Richard TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Argay Filip
  Božek Pavol (Recenzent)
  Krilek Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2020. - 92 s. : fotogr., graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha

 3. počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Regenerácia lesných fytocenóz po antropogénnych a prírodných disturbanciách dizertačná práca
  Hederová Lucia TUZLFF - Katedra fytológie
  Ujházy Karol (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2017. - 110 s. : 47 obr., 12 tab., 3 príl.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=998D604438B59F55BB8354FC0D22&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Epigenetic variability of phenology of common beech in provenance trial dizertačná práca
  Hrivnák Matúš TUZLFF - Katedra fytológie
  Gömöry Dušan (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2017. - 85 s. + 19 s. príl.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4A2276349E30FD2CA662401768B6&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Intenzifikácia umelej obnovy lesa v nepriaznivých podmienkach prostredia dizertačná práca
  Sendecký Matúš TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Repáč Ivan (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2017. - 110 s. : 11 obr., 33 tab., 13 príl.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054F9AB34E20A9&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Dynamika transpirácie a rastových procesov buka v podmienkach sucha dizertačná práca
  Nalevanková Paulína TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Střelcová Katarína (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2015. - 141 s.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=18994&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Interakcie na fázovom rozhraní drevo – náterová látka dizertačná práca
  Štrbová Martina TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Kúdela Jozef (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2015. - 112 s.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19040&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Fyziologické reakcie kontrastných proveniencií smreka a buka na vodný deficit dizertačná práca
  Majerová Jana TUZFE - Fakulta ekológie a environmentalistiky
  Ditmarová Ľubica (Školiteľ (konzultant))
  Zvolen, 2014. - 138 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19068&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor