Výsledky vyhľadávania

 1. Development of fatal accidents during the leisure activities in the High Tatras (Slovakia) in twentieth century
  Jakubis Matúš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? : conference proceeding, 1st - 3rd May 2017 Brno. P. 79-84. - Brno : Mendel University in Brno, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf
  článok

  článok

 2. Vegetation-environmental variable relationships in ponds of various origins along an altitudinal gradient
  Kochjarová Judita TUZLFF - Katedra fytológie
  Novikmec Milan TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Oťaheľová Helena
  Hamerlík Ladislav
  Svitok Marek TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Hrivnák Matúš TUZLFF - Katedra fytológie
  Senko Dušan
  Bubíková Kateřina
  Matúšová Zuzana TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Paľove-Balang Peter
  Hrivnák Richard
  Polish journal of environmental studies. Vol. 26, no. 4 (2017), p. 1575-1583
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.pjoes.com/pdf/26.4/Pol.J.Environ.Stud.Vol.26.No.4.1575-1583.pdf
  článok

  článok

 3. Winter recreation and avalanche danger in the Western Tatras
  Jakubis Matúš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Public recreation and landscape protection - with man hand in hand! : conference proceeding, 3rd - 5th May 2015, Brno. P. 306-311. - Brno : Mendel University in Brno, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2015_1.pdf
  článok

  článok

 4. Variabilita nástupu fenologických fáz jedle bielej (Abies alba Mill.) v horských oblastiach Slovenska
  Snopková Zora
  Škvareninová Jana TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 45, č. 2 (2011), s. 98-101. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 2
  2011: 1-6
  kniha

  kniha

 5. Reminiscencie na výskum horských a vysokohorských oblastí
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  / Zaušková Ľubica 1968- Horská a vysokohorská krajina : zborník referátov z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea prof.Ing. Rudolfa Midriaka DrSc., konanej 1. júla 2004 v Banskej Štiavnici. S. 51-71. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 6. Soil moisture dynamics in mountain areas during dry periods of hydrological year
  Tužinský Ladislav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Gregor Juraj TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Pichler Viliam TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Soroková Magdaléna TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Tužinský Erik TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Silva Balcanica. Vol. 5, no. 2 (2004), p. 19-24
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Problémy ochrany prírody v horských a vysokohorských oblastiach
  Vološčuk Ivan TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  / Zaušková Ľubica 1968- Horská a vysokohorská krajina : zborník referátov z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea prof.Ing. Rudolfa Midriaka DrSc., konanej 1. júla 2004 v Banskej Štiavnici. S. 99-107. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Regionálna ochrana vôd v horských oblastiach Slovenska
  Zaušková Ľubica TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  / Zaušková Ľubica 1968- Horská a vysokohorská krajina : zborník referátov z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea prof.Ing. Rudolfa Midriaka DrSc., konanej 1. júla 2004 v Banskej Štiavnici. S. 247-253. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Krajinné typy v horských oblastiach na Slovensku
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 9 (2002) : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen, Vol. 9. S. 17-23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2002 ; Fakulta ekológie a environmentalistiky
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. Krajinnoekologické aspekty trvalo udržateľného rozvoja horských oblastí Slovenska
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Medzinárodný rok hôr : zborník referátov z otvorenia medzinárodného roka hôr dňa 15. februára 2002 v Banskej Bystrici. S. 18-26 / Vološčuk Ivan 1935-. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra ŽP, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha