Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of implementation of integrated information systems in Croatian wood processing industry
  Perić Ivana
  Grošelj Petra
  Sujová Andrea TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Kalem Miljan
  Greger Krešimir
  Koprivšek Jože
  Drvna industrija : znanstveni časopis za pitanja drvne technologije. Vol. 70, broj 2 (2019), s. 129-139
  xcla - ČLÁNKY
  https://hrcak.srce.hr/file/323417
  kniha

  kniha

 2. Strategic tool of human resource management for operation of SMEs in the wood-processing industry
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Lorincová Silvia TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Pajtinková Bartáková Gabriela
  Ližbetinová Lenka
  Štarchoň Peter
  Li Chenguang
  Zaborova Elena
  Markova Tatiana
  Schmidtová Jarmila TUZDFMDG - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
  Mura Ladislav
  BioResources. Vol. 13, no. 2 (2018), p. 2759-2774 [online]
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2018/02/BioRes_13_2_2759_Hitka_LBLSLZMSM_Strategic_Tool_HR_Manag_SMEs_Operating_Wood_Processing_Ind_13382.pdf
  článok

  článok

 3. Risks and potential of the state support for wooden houses in Slovakia
  Potkány Marek TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Debnár Marek TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Glavonjić Branko / Chobanova Rossitsa ; Damary Roy ; Dees Matthias Increasing the use of wood in the global bio-economy : proceedings of scientific papers : Belgrade, Republic of Serbia, September 26th - 28th, 2018. P. 234-241. - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Forestry Zagreb : WoodEMA, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2018_Proceedings.pdf
  článok

  článok

 4. Motivácia ľudí v malých a stredných podnikoch nemôže byť náhodným procesom
  Sedliačiková Mariana TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby. Roč. 19, č. 4 (2018), s. 68-70
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 4
  článok

  článok

 5. Financing preferences and practices of SMEs in wood processing and furniture industry in Slovakia
  Stroková Zuzana TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Drábek Josef TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Glavonjić Branko / Chobanova Rossitsa ; Damary Roy ; Dees Matthias Increasing the use of wood in the global bio-economy : proceedings of scientific papers : Belgrade, Republic of Serbia, September 26th - 28th, 2018. P. 130-137. - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Forestry Zagreb : WoodEMA, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2018_Proceedings.pdf
  článok

  článok

 6. Príspevok lesného hospodárstva a sektoru spracovania dreva ku konceptu bioekonomiky
  Šimo-Svrček Samuel TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Parobek Ján TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Paluš Hubert TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Moravčík Martin
  Kovalčík Miroslav
  Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky : zborník vedeckých prác z konferencie : Zvolen, 12. december 2018. S. 85-93. - Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, 2018 / Sarvašová Zuzana 1973- ; Kovalčík Miroslav 1978- ; Moravčík Martin 1955- ; Hajdúchová Iveta 1958- ; Halaj Daniel 1980-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 7. Ekonomická optimalizácia logistického reťazca Lesy SR, drevospracujúci priemysel SR a jej význam
  Žofková Monika TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Finančná stabilita podnikov lesnícko-drevárskeho komplexu : zborník vedeckých prác. S. 207-212 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Hajdúchová Iveta 1958- ; Giertliová Blanka 1978- ; Dobšinská Zuzana 1981- ; Paluš Hubert 1972- ; Potkány Marek 1977-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 8. Level of information support for management in forestry and wood processing small and medium enterprises
  Aláč Patrik TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Giertliová Blanka TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Vyhnáliková Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Management and economics in manufacturing : global scientific conference, 5th - 6th October 2017 Zvolen, Slovakia : proceedings of scientific papers. P. 278-285 [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017 / Sujová Andrea 1972- ; Kupčák Václav 1954- ; Sroka Włodzimierz ; Hittmár Štefan ; Zaušková Anna 1956-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 9. Analysis of investment effects in wood processing industry of Slovakia
  Drábek Josef TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Merková Martina TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Dudík Roman 1975- / Meloska Živka ; Chobanova Rossitsa More wood, better management, increasing effectiveness: starting points and perspective : proceedings of scientific papers : Prague, Czech Republic, May 24th - 26th, 2017. P. 79-85 [CD-ROM]. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague Zagreb : WoodEMA, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2017_Proceedings.pdf
  článok

  článok

 10. Tvorba modelov dodávok surového dreva pre slovenský DSP
  Dzian Michal TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  ŠVOČ 58 : 58th international student's scientific conference, 11th May 2017 : volume of articles. S. 94-106 [CD-ROM]. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017 / Čabalová Iveta 1979- ; Merková Martina 1979- ; Kaputa Vladislav 1976-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok