Výsledky vyhľadávania

 1. Financovanie 2015. Lesy - drevo elektronický zdroj : zborník vedeckých prác
  Hajdúchová Iveta
  Giertliová Blanka (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Lichý Ján (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Kolenka Ivan (Recenzent)
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 123 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 2. Financovanie 2014. Lesy - drevo elektronický zdroj : zborník vedeckých prác
  Hajdúchová Iveta
  Giertliová Blanka (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Lichý Ján (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Paluš Hubert (Recenzent)
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - CD-ROM, 216 s. : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 3. HUSKWOOD elektronický zdroj : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. nemzetközi konferencia-válogatott előadások gyűjteménye
  Molnár András (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Zemaník Peter (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Nôta Roman (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Baďura René (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Farkašová Elena (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Šindlar Jiljí (Recenzent)
  Haipl Wolfgang (Recenzent)
  Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem , 2014. - CD-ROM, 383 s.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Financovanie 2013. Lesy - drevo elektronický zdroj : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 21. november 2013
  Hajdúchová Iveta (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Kolenka Ivan (Recenzent)
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - CD-ROM, 182 s. : graf., obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 5. Financovanie 2011 elektronický zdroj : lesy - drevo. medzinárodná vedecká konferencia TU Zvolen, 24. november 2011
  Hajdúchová Iveta (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Kolenka Ivan (Recenzent)
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2011. - 1 elektronický optický disk [175 s.] : obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 6. Legislatíva BOZP a riziká v DSP elektronický zdroj : odborná monografia
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Očkajová Alena
  Sujová Erika TUZFTVTM - Katedra výrobných technológií a materiálov
  Kopecký Zdeněk (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2010. - 1 elektronický optický disk [107 s.]
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 7. Financovanie 2010 elektronický zdroj : lesy - drevo. medzinárodná vedecká konferencia. TU Zvolen, 25. november 2010
  Hajdúchová Iveta (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2010. - 1 elektronický optický disk [cca 193 s.] : grafy, obr., tab.
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 8. Financovanie 2008. Lesy - drevo elektronický zdroj : medzinárodná vedecká konferencia, TU Zvolen 27. november 2008
  Hajdúchová Iveta (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2008. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 9. Financovanie 2007 elektronický zdroj : lesy - drevo. medzinárodná vedecká konferencia 29. november 2007
  Hajdúchová Iveta (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2007. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha

 10. Priame zahraničné investície v drevospracujúcom priemysle elektronický zdroj : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, jún 2006
  Merková Martina (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Drábek Josef (Recenzent) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Lis Wojciech (Recenzent)
  Laššák Marián (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2006. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  kniha

  kniha