Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment srnčej zveri vo vyhradenom poľovnom revíri Technickej univerzity v Školskom lesnom podniku vo Zvolene za roky 1987-1996
  Bútora Ľubomír TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kropil Rudolf TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.l: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group No 1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection / Križová, E. - Kodrík, J.[zost.]. (l997), s. 311-316
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Výsledky manažmentu poľovnej zveri vo vyhradených poľovných revíroch v Školskom lesnom podniku Technickej univerzity vo Zvolene za obdobie rokov 1987-1996
  Garaj Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.l: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group No 1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection / Križová, E. - Kodrík, J.[zost.]. (l997), s. 301-310
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Fibropapilomatóza srnčej zveri na Slovensku
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Kropil Rudolf TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Rajský Matúš
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Vodňanský Miroslav
  Danihel Ľudovít
  Lešník František
  Forejtek Pavel
  Ivan Mojmír TUZSLP - Vysokoškolský lesnícky podnik
  Bučko Jozef
  Hanzal Vladimír
  Erdélyi Károly
  Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 : výživa a zdravie : VI. ročník medzinárodnej konferencie : zborník referátov. S. 57-68. - Nitra : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2018 / Rajský Matúš 1978- ; Vodňanský Miroslav 1958- ; Rajský Dušan 1950-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. Potreba živín pre srnčiu zver
  Rajský Matúš
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Vodňanský Miroslav
  Chrenková Mária
  Jurčík Rastislav
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018 : zborník vedeckých a odborných prác z XXXI. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 11.05.2018. S. 22-32 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Zo sveta : nekŕmte vlky!. kosila smrť. historické úlovky
  Vyhnáliková Zuzana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 70, č. 9 (2018), s. 15
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 9
  článok

  článok


 6. Alimentárne intoxikácie srnčej zveri repkou olejnou
  Pápeš Mário
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017 : zborník vedeckých a odborných prác z XXX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 04.05.2017. S. 110-118 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Sarkocystóza srnčej zveri
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Danihel Ľudovít
  Wolf Martin
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 42-43
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  článok

  článok


 8. Alimentárna intoxikácia srnčej zveri rodenticídnym prípravkom bromadiolon
  Šarina Jozef
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017 : zborník vedeckých a odborných prác z XXX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2017" konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 04.05.2017. S. 104-109 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Výsledky poľovníckeho manažmentu zveri v účelových poľovných revíroch Technickej univerzity vo VšLP TU vo Zvolene v poľovníckej sezóne 2015/2016
  Garaj Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Pataky Tibor TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2016 : zborník vedeckých a odborných prác z XXIX. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2016", konanej na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 05.05.2016. S. 7-10 [CD-ROM]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016 / Garaj Peter 1951- ; Rajský Dušan 1950- ; Bútora Ľubomír 1958-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 10. Intoxikácia srnčej zveri (Capreolus capreolus) repkou olejnou v zimnom období
  Rajský Dušan TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Garaj Peter TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Kropil Rudolf TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Rajský Matúš
  Slovenský veterinársky časopis : odborný a vedecký dvojmesačník pre veterinárnu starostlivosť, zdravie zvierat, veterinárnu farmáciu, dietetiku, welfare, úradnú kontrolu a bezpečnosť potravín, veterinárnu prax. Roč. 41, č. 1-2 (2016), s. 35-40
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok