Výsledky vyhľadávania

 1. Pairwise null model analyses of temporal patterns of bird assemblages contradict the assumptions of competition theory
  Korňan Martin TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Svitok Marek TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Basic and applied ecology : journal of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (Gesellschaft für Ökologie). Vol. 31 (2018), p. 72-81
  xcla - ČLÁNKY
  https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S143917911730395X?token=8573837E739B83E0A551340EBCEF336C5ECD6139B79D616009FE5D9BC0F9CCB1EC3FA761F3A9D4552B4ED0E096290B92
  článok

  článok


 2. Potencionálny vplyv výstavby lyžiarskeho strediska Starý Smokovec, Vysoké Tatry, na druhovú bohatosť, diverzitu a abundanciu ornitocenóz počas jesene abstrakt
  Korňan Martin TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zborník abstraktov z 29. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2018 : venovanej životným jubileám významných slovenských ornitológov RNDr. Branislava Matouška, CSc. a RNDr. Stanislava Harvančíka : konanej vo Zvolene 14. septembra 2018. S. 10. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 3. Potencionálny vplyv výstavby lyžiarskeho strediska Starý Smokovec, Vysoké Tatry, na hniezdne ornitocenózy abstrakt
  Korňan Martin TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22.-24. november 2018, Zvolen. S. 57. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018 / Kubovčík Vladimír 1975- ; Stašiov Slavomír 1969-
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 4. K aktuálnym otázkam výskumu vtáctva na Slovensku
  Jarčuška Benjamín
  Krištín Anton
  Topercer Ján
  Deutschová Lucia
  Fulín Miroslav
  Korňan Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Lešo Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 26 (2014), s. 78-89
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 26
  http://www.tichodroma.sk/pdfs/26/Tichodroma_26_jarcuska.pdf
  kniha

  kniha


 5. kniha

  kniha


 6. Structure of the breeding bird assemblage of a natural beech-spruce forest in the Šútovská dolina National Nature Reserve, the Malá Fatra Mts
  Korňan Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Adamík Peter
  Ekológia : international journal for ecological problems of the biosphere. Vol. 33, no. 2 (2014), p. 138-150
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 7. Zmeny v hniezdnom zoskupení vtákov dubovej mladiny po 15 rokoch abstrakt
  Lešo Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2012 : zborník abstraktov z 24. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 7. septembra 2012. S. 23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 8. Breeding bird assemblage of a secondary ash-willow floodplain forest along the Morava River, Slovakia
  Korňan Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Sylvia : ornitologický časopis. Roč. 47 (2011), s. 103-122
  xcla - ČLÁNKY
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Hniezdne ornitocenózy po kalamite vo Vysokých Tatrách a ich vzťah k štruktúre biotopov abstrakt
  Repel Matej TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kropil Rudolf TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2008 : zborník abstraktov z 20. ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.-6. septembra 2008. S. 19-20. -, 2008 Zvolen : TU Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 10. Vplyv výstavkov na kvalitu a kvantitu vtáčích zoskupení mladých dubových lesov abstrakt
  Lešo Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2007 : zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.-15. septembra 2007. S. 20. - Zvolen : TU Zvolen, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok