Výsledky vyhľadávania

 1. K aktuálnym otázkam výskumu vtáctva na Slovensku
  Jarčuška Benjamín
  Krištín Anton
  Topercer Ján
  Deutschová Lucia
  Fulín Miroslav
  Korňan Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Lešo Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 26 (2014), s. 78-89
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 26
  http://www.tichodroma.sk/pdfs/26/Tichodroma_26_jarcuska.pdf
  kniha

  kniha


 2. kniha

  kniha


 3. Structure of the breeding bird assemblage of a natural beech-spruce forest in the Šútovská dolina National Nature Reserve, the Malá Fatra Mts
  Korňan Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Adamík Peter
  Ekológia : international journal for ecological problems of the biosphere. Vol. 33, no. 2 (2014), p. 138-150
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-4
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 4. Zmeny v hniezdnom zoskupení vtákov dubovej mladiny po 15 rokoch abstrakt
  Lešo Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2012 : zborník abstraktov z 24. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 7. septembra 2012. S. 23. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Breeding bird assemblage of a secondary ash-willow floodplain forest along the Morava River, Slovakia
  Korňan Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Sylvia : ornitologický časopis. Roč. 47 (2011), s. 103-122
  xcla - ČLÁNKY
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Hniezdne ornitocenózy po kalamite vo Vysokých Tatrách a ich vzťah k štruktúre biotopov abstrakt
  Repel Matej TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kropil Rudolf TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2008 : zborník abstraktov z 20. ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 5.-6. septembra 2008. S. 19-20. -, 2008 Zvolen : TU Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 7. Vplyv výstavkov na kvalitu a kvantitu vtáčích zoskupení mladých dubových lesov abstrakt
  Lešo Peter TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2007 : zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.-15. septembra 2007. S. 20. - Zvolen : TU Zvolen, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 8. Potravné a hniezdne gildy zoskupení vtákov na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách: a priori prístup abstrakt
  Repel Matej TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kropil Rudolf TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  / Kropil Rudolf 1964- ; Lešo Peter 1975- Aplikovaná ornitológia 2007 : zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.-15. septembra 2007. S. 23-24. - Zvolen : TU Zvolen, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Influence of forest stand structure on the occurrence of bird community in Skalná Alpa National Reserve in the Veľká Fatra Mts. (West Carpathians)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Saniga Miroslav
  Journal of forest science. Vol. 50, no. 5 (2004), p. 219-234. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  kniha

  kniha


 10. Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad
  Korňan Martin
  Adamík Peter
  Oecologia montana : international journal of mountain ecology. Vol. 11, no. 1-2 (2002), p. 82-93
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  http://www.vuvb.uniza.sk/ojs2/index.php/OM/article/view/135/87
  článok

  článok